NETfrix נטפריקס: הפודקסט העברי הראשון למדע הרשתות

NETfrix ep18: יורים בנגמש של מדע הנתונים

June 19, 2021

מדע הרשתות הוא "הנשק הסודי" של מדעני נתונים, אבל למה סודי? ננסה לפתור את התעלומה ובנוסף, פרופ' ברוך ברזל יספר על תגליותיו בנוגע לדינאמיקות ברשתות, ומה המשמעויות הנובעות מכך.

להרחבות וקישורים: http://bit.ly/NETfrix_DataScienceHebBlog

למלל של הפרקים ו/או להרחבות, מוזמנים לבקר באתר
SNApod.net

בברכת הנטפריקס,

אסף שפירא

Podbean App

Play this podcast on Podbean App