NETfrix נטפריקס: הפודקסט העברי הראשון למדע הרשתות

NETfrix ep05: קהילות ברשת - חוק הרשת מס’ 2

February 21, 2020

תופעה הקיימת ב כ ל רשת היא תופעת הקהילות. מהי אותה תופעה, מה התכונות המיוחדות שלה ומהם הדברי םהמופלאים שהן מאפשרות לנו לעשות?  בפרק נקבל כלים להתמודדות עם הקהילות וגם נגלה מה הקשר בין קהילות ברשת למשפט "הצבא צועד על קיבתו", למה הרשת היא כמו כרובית ומה הסיבה שלא התחתנתי עם אסקימואית.

למלל של הפרקים ו/או להרחבות, מוזמנים לבקר באתר
SNApod.net.

בברכת הנטפריקס,

אסף שפירא

 

 

Play this podcast on Podbean App